Češi stárnou. V roce 2050 bude necelá třetina obyvatel starší 65 let

Počet seniorů v příštích desetiletích výrazně vzroste. V roce 2050 bude 30 procent obyvatel České republiky v důchodovém věku.

důchodce

Ilustrační foto.
Zdroj: Needpix

  • Ilustrační foto.
  • Zdroj: Needpix

Stárnutí populace se nevyhne ani Česká republika. Podle projekce demografického vývoje Českého statistického úřadu (ČSÚ) bude v polovině století rovných 30 procent obyvatel republiky v důchodovém věku, momentálně je to 20 procent.

Projekce dále naznačuje, že počet obyvatel dosáhne vrcholu v příštím roce a následně se bude buď snižovat nebo stagnovat. „Demografický vývoj v příštích desetiletích bude charakterizovat nepřetržitá převaha zemřelých obyvatel nad počtem živě narozených dětí. Do konce roku 2050 klesne počet obyvatel Česka jen mírně, na necelých 10,69 milionu, nejvýraznější úbytky pak očekáváme v průběhu 60. let,“ upozorňuje Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Trvalým rysem populačního vývoje v příštích třiceti pěti letech bude nárůst počtu obyvatel ve věku 65 a více let. Počet seniorů, který na počátku letošního roku činil 2,2 milionu, se do konce 50. let vyšplhá na tři a čtvrt milionu. Ještě v polovině století by přitom mohly nejpočetnější skupinu obyvatel představovat silné ročníky narozených v druhé polovině 70. let 20. století, které budou v té době patřit již mezi sedmdesátníky,“ říká Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Opačným směrem půjde vývoj obyvatel ve věku 15 až 64 let. Největší úbytek této skupiny se očekává na sklonku 30. let a v první polovině 40. let. Zastoupení této věkové skupiny v populaci klesne na 57 procent na konci 50. let. Tím dojde k nevyhnutelnému zhoršení bilance věkových skupin podle ekonomické aktivity.

Očekává se postupné sbližování úrovně úmrtnosti mužů a žen, přičemž v roce 2050 by měla být naděje dožití u mužů vyšší o téměř 6 let a u žen o 5 let ve srovnání s nynější mírou dožití, která činí 76 let u mužů a 82 let u žen.

Autor: Šimon Mitro
Zdroj: ČSÚ

Související

hand-snow-light-plant-photography-leaf-flower-love-food-red-produce-color-baby-life-close-up-organ-macro-photography-abortion-flowering-plant-embryo-land-plant-1161867
Zdraví Rodičovství

Anglie vydá doklad o ztrátě dítěte v časné fázi těhotenství

429652973_959514452204625_3242669974309661395_n
Domácí

Hnuly se ledy? EU chce snížit zátěž zemědělců. Bereme to vážně, tvrdí Fiala

vodovod kanalizace stavba
Domácí

Obcím s výstavbou vodovodů a kanalizací pomůže ministerstvo

úvodní
Zahraniční Fauna

Dravou americkou želvu našli v Británii, dokázala by vyhubit celé jezero